THPT AN LẠC
Lịch
TP HỒ CHÍ MINH
Số Người Đang Truy Cập
THPT AN LẠC
Support Online
Download Phần mềm
Thống Kê
17 Sep.2014

[Lên đầu] LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - HỌC KỲ 1 Không rõ

Tác giả: binhanlac0708   Phân loại: LỊCH CÔNG TÁC   ThuộcTự viết   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - HỌC KỲ 1

TỪ (15/09 đến 20/09/2014)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRỰC BAN

Thứ hai

15/09

Chào cờ đầu tuần

Thầy Danh

Thứ ba

16/09

Giảng dạy bình thường

Cô Nhung

Thứ tư

17/09

Giảng dạy bình thường

Thao giảng: Cô Mai Hoa-Tiết 2 (sáng)

Thầy Tiệp

Thứ năm

18/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Bôi

Thứ sáu

19/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Tiệp

Thứ bảy

20/09

Giảng dạy bình thường

13h30 Họp liên tịch mở rộng

Thầy Danh

17 Sep.2014

[Lên đầu] LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - HỌC KỲ 1 Không rõ

Tác giả: binhanlac0708   Phân loại: LỊCH CÔNG TÁC   ThuộcTự viết   

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - HỌC KỲ 1

TỪ (08/09 đến 13/09/2014)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

TRỰC BAN

Thứ hai

08/09

Chào cờ đầu tuần

Thầy Danh

Thứ ba

09/09

Giảng dạy bình thường

Cô Nhung

Thứ tư

10/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Tiệp

Thứ năm

11/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Bôi

Thứ sáu

12/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Tiệp

Thứ bảy

13/09

Giảng dạy bình thường

Thầy Danh

Phân trang 1/15 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]