Kể từ ngày 08/03/2017
Website chính thức của trường THPT An Lạc là http://thptanlac.hcm.edu.vn/