logo

Trường THPT An Lạc thông báo: Thí sinh tự do đăng ký tại Điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi trường THPT An Lạc đến nhận giấy báo dự thi từ ngày 23/06 đến ngày 27/06 buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, chủ nhật nghỉ.


Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

image

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.  


Danh sách thí sinh thi THPT Quốc Gia 2016 Trường THPT An Lạc

Đang chuyển hướng đến trang xem trước


Thời khóa biểu lớp 12

Lớp 12a1 Lớp 12a2 Lớp 12a3 Lớp 12a4 Lớp 12a5 Lớp 12a6 Lớp 12a7 Lớp 12a8 Lớp 12a9 Lớp 12a10 Lớp 12a11 Lớp 12a12 Lớp 12a13 Lớp 12a14 Lớp 12a15


Thời khóa biểu lớp 11

Lớp 11a1 Lớp 11a2 Lớp 11a3 Lớp 11a4 Lớp 11a5 Lớp 11a6 Lớp 11a7 Lớp 11a8 Lớp 11a9 Lớp 11a10 Lớp 11a11 Lớp 11a12 Lớp 11a13 Lớp 11a14 Lớp 11a15